Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium

Navigációs menü

Bemutatkozás (Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium)

Utolsó frissítés: 2022 október 04.

Bemutatkozás

A Szent István Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetének tehetséggondozó intézménye, mely az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló alap és mesterképzésben résztvevő hallgatók egyetemi tanulmányihoz kapcsolódó tevékenységeit segítő, a hallgatók alkotta önképző, szellemi és közösségi műhelyként működő szervezeti egység.

A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. Kurzusok, előadások, konferenciák, vitaestek szervezésével biztosítjuk a széleskörű szakmai ismeretek megszerzését, reális és kritikus társadalomszemlélet kialakítását, a problémák komplex feldolgozásának készségét. Kiemelt célunk a tehetséges hallgatók felkarolása, tudományos szemléletük megalapozása, kutatásmódszertani ismereteik elmélyítése. A szaktudományos ismeretek közvetítésén túl a Szakkollégium küldetésének tekinti a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elősegítését, valamint egy olyan demokratikus közösség működtetését, mely elősegíti a tagok későbbi társadalmi, közéleti aktivitását, szerepvállalását.

A Szakkollégium fő feladatai:

 • egyéni kutatási programok szakmai támogatása,
 • egyéni kutatási eredmények bemutatása, konferenciákon való részvétel támogatása, különös tekintettel a TDK, OTDK dolgozatok készítésére,
 • publikációs lehetőségek biztosítása és elősegítése,
 • tudományos és egyéb pályázatokon való részvétel támogatása,
 • szakkollégiumi konferenciák szervezése,
 • szakkollégiumi konferenciákon való részvétel,
 • önkéntes munka,
 • szabadidős programok és kulturális rendezvények szervezése
 • egyetemhez kötődő szakmai közösségekkel való kapcsolatfelvétel,
 • szakmai és kulturális együttműködés,
 • kollégiumi férőhely biztosítása igény szerint.

A Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium vezető tanára: Petőné dr. habil. Csima Melinda egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes

A szakkollégium elérhetősége: csokonai.szakkollegium@uni-mate.hu

A Szakkollégium 2021-ben az NTP-SZKOLL-21 kódjelű pályázati kiírásra nyújtott be "Módszertani megújulás a koragyermekkori fejlődés támogatásáért" címmel nyertes pályázatot.