Pedagógus díszoklevelek

Pedagógus díszoklevelek

Utolsó frissítés: 2023 január 20.

MATE Neveléstudományi Intézet által adományozható pedagógus díszoklevelek   

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet a pedagógus díszoklevelek adományozásának rendjét a következők szabályzatban határozza meg: Szabályzat

A díszoklevél adományozását az Intézetnél a „Nyilatkozat” adatlap sablon kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet kezdeményezni: adatlap (mely tartalmazza a szükséges mellékleteket).

A kérelem benyújtására fő szabályként a nyitva álló határidő: minden év április hó 30. napja, de indokolt esetben ettől eltérő időpontban is kérelmezhető a díszdiploma adományozása, mely kérelem méltánylást érdemlő esetben elfogadható.

Benyújtás postai úton az alábbi címre:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus
Neveléstudományi Intézet
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

További információ kérhető az ügyintézőnél:
Borné Péter Orsolya
+36 82 505 810
Email: borne.peter.orsolya@uni-mate.hu