Pedagógus-továbbképzési Központ

Pedagógus-továbbképzési Központ

Utolsó frissítés: 2021 november 29.

Kapcsolat:  
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit központvezető
Cím: MATE Kaposvári Campus, 7400 Kaposvár Guba Sándor út. 40.  
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 (82) 505-800/2652 mellék

Képzéskereső

A Pedagógus-továbbképzési Központ a Neveléstudományi Intézet által gondozott szakirányú továbbképzéseket, pedagógus-továbbképzéseket koordinálja. Közreműködik a pedagógusképzések, továbbképzések szervezeti, tartalmi korszerűsítésében, a képzési portfólió megújításában. Képviseli, és a felmerülő szakmai igények mentén alakítja a központhoz tartozó képzéseket, kapcsolatot tart a köznevelési intézményekkel, fenntartóikkal. Pedagógus szakvizsgát adó képzéseit, valamint rövid ciklusú továbbképzéseit ajánlja minden, a szakmai ismereteit, pedagógiai kultúráját bővíteni kívánó pedagógusnak.

Az Intézet gondozásában az alábbi szakirányú képzések érhetők el

Pedagógus-szakvizsgát adó képzések 

 • Állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 
 • Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 • Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő  
 • Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga 
 • Lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 
 • Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Pedagógus-szakvizsgát nem adó szakirányú továbbképzések

 • Fejlesztő biblioterápia
 • Köznevelési mestervezető 
 • Lovasterápiás szakember

Alapképzési szakok kiegészítő képzései 

 • Gyógypedagógia alapképzési szak – pszichopedagógia szakirány 
 • Gyógypedagógia alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány 
 • Gyógypedagógia alapképzési szak – logopédia szakirány
 • Tanító alapszak műveltségterületi képzések

A MATE jogelődje, a Kaposvári Egyetem működése során határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy a társadalom szélesebb rétegeit megszólítsa, a lakosság részére tudományos és kulturális értékeket közvetítsen, ezzel is hozzájárulva a vidék fejlődéséhez. Célunk nem csupán ragaszkodni ehhez az értékteremtő tevékenységhez, hanem azt tovább gondolva előmozdítani a tudományos és kulturális tevékenység disszeminációját. A társadalmi szerepvállalás és az élethosszig tartó tanulás filozófiáját követve a Pedagógus-továbbképzési Központ ellátja a Senior Oktatási Program szervezési feladatait, továbbá közreműködik az egyéb tudományos, kutatási tevékenységekhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezésében.