Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási Tagozat

Menü megjelenítése

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási Tagozatának bemutatkozása

Utolsó frissítés: 2022 október 25.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási Tagozatának bemutatkozása

A Tagozat legfontosabb feladata a MATE Kaposvári Campus-án tanuló, kiemelkedő képességű hallgatók támogatása tehetségük kibontakoztatásában. Célunk nemcsak a szakmai munkában magasan teljesítő hallgató fejlesztése, hanem az emberi kapcsolatokat mindig szem előtt tartó, példamutató, kreatív és innovatív értelmiség képzése is.
Ennek érdekében számos programot, megmérettetést szervezünk számukra.

TDK

A legfontosabb ezek közül a minden évben megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), melynek keretében elméleti és gyakorlati kutatásaikat ismertetik hallgatóink és a kétévente esedékes országos TDK-ra készítjük fel őket.

A felkészítés és a megmérettetés is többlépcsős. A TDK tevékenységbe bekapcsolódó hallgatók számára kommunikációs készségfejlesztő és prezentációs technikák tréninget, valamint kutatás-módszertani felkészítő workshopokat tartunk, felkészítésképpen.

A megmérettetés „előszobája” a legjobb szemináriumi dolgozatok versenye. Második lépcsőfok a kutatási tervek bemutatása, ahol a zsűri előremutató ötletekkel segíti a munkájukat bemutató hallgatókat. Végül ezt követi a kész kutatások bemutatása a helyi TDK versenyen.

Ennek az alapos munkának köszönhetően minden évben nagyon szép eredményekkel érkeznek haza az országos TDK versenyről hallgatóink, akikre nagyon büszkék vagyunk és elismerjük teljesítményüket.

A tehetséges hallgatóink részt vehetnek további konferenciáinkon is (Képzés és Gyakorlat Konferencia, Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia, Kisgyermek Nevelési Konferencia) és a publikációs hajlandóságukat is igyekszünk ösztönözni.

Szakkollégiumok

Intézetünkben két szakkollégium is működik. A Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium és a Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium célja a tudományos, kulturális, közéleti és közösségi tevékenység támogatása. A Roma Szakkollégiumban roma/cigány témájú kurzusok és előadások szervezése is sor kerül, valamint kiemelten kezeli a művészeti tehetséggondozást. A széleskörű szakmai ismeretek megszerzésén túl cél továbbá a reális és kritikus társadalomszemlélet, a problémák komplex megközelítések kialakítása, a sokoldalúan felkészült értelmiség képzése.

Dunántúli Mandulafa

Ennek a rendezvénynek a fókuszában két tevékenység is áll. Egyrészt segítjük a környék pedagógusainak tehetséggondozó munkáját, az ifjú kutatók felkészítését 3-13 osztályos korosztályban. Másrészt nem titkolt célunk, hogy – kedvet kapva az egyetemi légkörhöz - ezen ifjak kutatómunkáikat a mi egyetemünkön folytassák. Minden évben Bartók Béla születésnapja környékén kerül sor a konferenciára. a Tehetség Hetének rendezvényei között.
A versenykiírás formai-tartalmi követelményeinek közzétételén túl folyamatos kapcsolattartással lendítjük át az érintett pedagógusokat és diákjaikat a felmerülő nehézségeken.

Kreatív Módszertani Műhely

A Műhely keretében gyakorló pedagógusoknak kínálunk lehetőséget a leghatékonyabb tehetséggondozó programjaikat bemutatására, egymás tehetséggondozó tevékenységének megismerésére. A rendezvényen hallgatóink is szívesen vesznek részt, jó ötleteket kapva későbbi munkájukhoz.

A Felsőoktatási Tagozat vezetője Dr. Csajka Edina, egyetemi docens, a Neveléstudományi Intézet, Szakdidaktikai Tanszék, Kreatív Módszertani Szakcsoportjának vezetője. 2003 óta dolgozik az egyetemen, 2007 óta a korábbi Pedagógiai Karon, most Neveléstudományi Intézetben. 2009-2013 között általános dékán-helyettesként, 2010-2014 között tanszékvezető tevékenykedett a Felnőttképzési Tanszéken.

Tréneri, élménypedagógiai tréneri és outdoor tréneri végzettségét az egyetemen is kamatoztatja, így az óráit tréningek (Csoportos és egyéni önérvényesítés, Outdoor fejlesztő módszerek, Szakmai önismeret, önreflexió, Konfliktuskezelés) és kreatív módszertani órák (Élménypedagógia, Módszertani játékok, Komplex – kreatív élményműhely, Saját élmény alapú megközelítések) teszik ki. Kutatási területei: vidékfejlesztés, felnőttképzés, élménypedagógia, outdoor fejlesztés.
Évek óta részt vesz a tehetséggondozásban, elsősorban a hallgatók TDK-ra történő felkészítésben, valamint a tehetséggondozás megmérettetéseinek zsűrijében.