Kutatási tevékenység

Kutatási tevékenység

Utolsó frissítés: 2021 november 29.

Az Intézet oktatóinak tudományos tevékenysége elsősorban a neveléstudomány területéhez kapcsolódik, emellett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, valamint egészségtudományi területhez kötődően is folynak kutatások. Az elmúlt években fokozatosan kiemelt területté váltak a koragyermekkorra irányuló kutatások, valamint a gyógypedagógiai, állatasszisztált pedagógiai tevékenységre irányuló vizsgálatok. Az intézetben nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni kutatási témák koherens rendszerbe szervezésére, a teammunka ösztönzésére, a tanszékközi közös tudományos tevékenység generálására. 

A Neveléstudományi Intézet képzési portfóliójához illeszkedve Prof. Dr. Józsa Krisztián vezetésével 2021-ben létrejött a Kora Gyermekkor Kutatócsoport, amely a 0–12 éves korosztály nevelését, fejlődésének támogatását segítő, nagy gyakorlati relevanciával rendelkező kutatásokat végez. Ezen kutatások elsődleges célja a korosztály nevelésének eredményesebbé, hatékonyabbá tétele. A

Kutatócsoport azokat a pedagógiai problematikákat vizsgálja, melyek révén: 

  • a korosztály, ezen belül az egyes gyermekek fejlődése optimálisabban alakulhat; 
  • az adott intézményben növekedhet a hozzáadott pedagógiai érték; 
  • a szakemberek kompetenciája és sikeressége erősödhet, jobb egyéni karrierlehetőségek alakulhatnak; 
  • a korosztály ellátásáért felelős intézmények ágazaton belüli és ágazatközi együttműködése javulhat; 
  • az intézményes nevelés családokkal való együttműködése kedvezőbben alakulhat; 
  • a szülői igényekre differenciáltabb válaszok születhetnek, valamint gazdagodhat az intézmények működését támogató szolgáltatások köre. 

Az oktatók tudományos tevékenysége mellett a Neveléstudományi Intézet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tanulmányaik során a hallgatóknak is lehetőségük nyíljon tanszéki kutatásokban való részvételre. Kutatási eredményeiket hallgatóink Intézeti és Országos TDK-konferenciákon mutatják be, ahol az elmúlt években számos helyezést értek el, valamint különdíjakat kaptak. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, melyet igazol, hogy Intézetünkben kiváló minősítésű akkreditált tehetségpont kap helyet. A tehetséggondozás támogatásában szerepet kapnak az Intézetben működő szakkollégiumok, a Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium és a Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium, melyeknek hallgatóink aktív tagjai.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által támogatott, a Szegedi Tudományegyetem, a MATE Neveléstudományi Intézet jogelődje, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, valamint a Colorado State University (USA, Colorado) együttműködésével megvalósuló alapkutatási programban intézetünk aktív szerepet vállal. A pályázat címe: Az elsajátítási motiváció és a végrehajtó funkció szerepe az iskolai teljesítményben (pályázati azonosító: NKFI K124839). A „Kaposvár vizsgálat” elnevezésű, közel 600 kisgyermek bevonásával zajló longitudninális vizsgálat középső csoporttól követi nyomon a gyermekek fejlődését.

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program húsz nyertes pályázójának egyike a Neveléstudományi Intézet MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoportja. A kutatási programra a „Kudarcmentes iskolakezdés támogatása egészség- és környezeti nevelésre alapozott komplex óvodai programokkal” címmel nyújtották be pályázatukat, melyet négy éven keresztül támogat az Akadémia. A program keretében a kutatócsoport egészség- és környezeti szokások vizsgálatához kapcsolódó sztenderdeket dolgoz ki, mely sztenderdekre építve a mindennapi pedagógiai gyakorlat segítésére alkalmas új, diagnosztikai mérőeszközt fejlesztenek. Létrehoznak és kipróbálnak egy egészség- és környezeti szokások kialakítását segítő fejlesztő programot.