Projektek

Projektek

Utolsó frissítés: 2021 november 17.

Tudományos Ki Mit Tud?

NTP-HHTDK-21-0042

Célunk a kutatói-hallgatói tapasztalatok megismertetése, a kutatói-előadói élmény testközelbe hozása, a szakmai öntudat megerősítése. Ezáltal közönségünk elindul olyan hard skillek megszerzésének útján, mint például a kutatói technikák, miközben nagy hangsúlyt helyezünk a soft skillek megerősítésére, különös tekintettel a jó kommunikációs képességekre, a megszerzett tudás átadására való képességre, és az optimális problémamegoldásra képessé tevő szemléletmódra. Hiszünk abban, hogy az ilyesfajta szociális kompetenciák fejlesztése közönségünk számára a későbbiekben nem csupán a szakmai életben, de a mindennapi társadalmi kapcsolatok terén is sikerrel hasznosítható.

A pályázatról bővebben

Tudományos Terefere Sorozat

NTP-HHTDK-20-0044

Programunk lehetőséget nyújt karunk hallgatóinak és a programba bevont középiskolásoknak olyan szakmai műhelyekben való részvételre, akár megfigyelő, akár gyakorlati tudományos tevékenység végzésének szintjén, amelyek bemutatják számukra a tudományos ismeretszerzés felhasználói szintű tereit és módszereit, elősegítve kutatói készségeik és látókörük megteremtését, szilárd alapozást nyújtva további szakmai, tudományos életútjuk felépítéséhez.

A pályázatról bővebben

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – Észak-Somogyban

EFOP-3.9.2-16-2017-00014

A konstrukció legfőbb célja a helyi tudástőke gyarapítása. Ennek érdekében a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén.

A pályázatról bővebben

Fejlesztések a Kaposvári Egyetemen a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

EFOP 3.4.3-16-2016-00013

A projekt stratégiai célja a hazai és nemzetközi képzési és hallgatók fejlődését támogató szolgáltatási rendszerünk fejlesztése, amelynek eredményeként az egyetem nemzetközi beágyazottsága növekszik, a vállalati szakemberek bevonásával, valamint oktatóink fejlesztésével erősödik képzéseinek gyakorlat-orientáltsága és a fejlesztésre kerülő hallgatói szolgáltatások hatására javul a diplomaszerzési arány.

A pályázatról bővebben