Szak- és diplomadolgozat

Szak- és diplomadolgozat

Utolsó frissítés: 2024 január 17.

A hallgatónak a záróvizsgára jelentkezés előtt szakdolgozatot / diplomadolgozatot / portfóliót (a továbbiakban: dolgozat) kell készítenie. A dolgozat formai követelményeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függeléke határozza meg.

A szakdolgozat célja: A szakdolgozat, diplomamunka (a továbbiakban: szakdolgozat) a szak képzési és kimeneti követelményeiben rögzített, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat. A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melynek elkészítésénél be kell tartani az adott tudományterület hivatkozási és idézési szabályait. A szakdolgozat a képzés tanulmányaival összefüggő tárgykörökre épülő, tudományos igénnyel készült, önálló írásmű, mely igazolja, hogy a hallgató képes a választott témában való elmélyülésre, annak szakszerű feldolgozására, az elsajátított ismeretanyag önálló alkalmazására és bemutatására. A szakdolgozat tükrözi a hallgató tájékozottságát a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit. A szakdolgozat elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának a feltétele. Az egyetemi alapképzésben (BA), a mesterképzésben (MA) résztvevő hallgatónak a záróvizsgára bocsátás feltételeként szakdolgozatot, a kiegészítő műveltségterületi képzésben és a felsőfokú szakképzésben záró dolgozatot, a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak szakdolgozatot vagy portfóliót (a továbbiakban egységesen szakdolgozatot) kell készíteni. A hallgató minden szakon, melyen tanulmányokat folytat, önálló szakdolgozatot köteles írni. 

A teljes szabályzat és a kapcsolódó függelékek az alábbi linken elérhetőek.