Képzők képzése

PROGRAM

1. nap
09.00–09.45 Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban, a tanulás támogatása (Dr. Szabó Norbert) – elméleti bevezető
10.00–10.45 A felsőoktatásban alkalmazható hallgatóközpontú módszerek (Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea) – előadás
11.00–12.30 Kooperatív tanulásszervezés (Dr. Nagyházi Bernadette, Farkas Beáta) – előadás és gyakorlat
13.00–14.30 A projektmódszer (Csimáné dr. Pozsegovics Beáta, Dr. Schlichter-Takács Anett) – előadás és gyakorlat
14..45–16.15 Tréningmódszer (Dr. Csajka Edina) – előadás és gyakorlat

2. nap

09.00–09.45 A vita mint pedagógiai módszer (Dr. Belovári Anita) – elmélet és gyakorlat
10.15–11.00 Drámapedagógia az egyetemi oktatásban (Farkas Beáta, Dr. Gombos Péter) – elmélet
11.15–12.30 Digitális platformok a felsőoktatásban (Gróf Anita, Rumbus Anikó) – előadás és gyakorlat
13.00–14.30 A hallgatók értékelésének alapelvei, tudásszintmérő tesztek, vizsgák (Dr. Kontra József) – előadás
14.300– A képzés zárása – kérdések és válaszok (Bencéné dr. Fekete Andrea)